Đặt ngưỡng 700 triệu thu thuế tài sản với nhà ở liệu đã hợp lý?

Mặc dù, không phản đối xây dựng dự án Luật Thuế tài sản mà Bộ Tài chính đang trình Chính phủ nhưng nhiều chuyên gia đang bày tỏ lo ngại về ngưỡng chịu thuế, và mức thuế suất được đưa ra.

Trung tâm Tin tức