Đánh Thức Sức Mạnh Tiềm Ẩn tập 1 ngày 12/8/2019

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
9g-10g - Ba, Năm, Bảy - HTV Key
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Công thức chế biến món ngon đơn giản mới lạ mỗi ngày