Danh sách website bán thực phẩm tại TP.HCM

Sở Công thương TP.HCM cho biết, vừa đưa vào hoạt động trang web về nông sản, thực phẩm thiết yếu để người dân có thể mua sắm trong mùa dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức