Danh sách các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 17/10, danh sách các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được công bố chính thức. Theo đó, có 61 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI.

Trung tâm Tin tức