Đánh bắt cá con gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản

Tại chợ cá đồng Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, người dân đánh bắt và mang ra chợ nhiều loại thủy sản, trong đó có cả lượng lớn cá rô non. Việc khai thác theo kiểu tận diệt từ cá nhỏ đến cá lớn khiến nguồn lợi thủy sản đang ngày càng cạn kiệt.

Trung tâm Tin tức