Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay, Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 83 tập thể và 122 cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác đã được tuyên dương dịp này.

Trung tâm Tin tức