Đăng ký ô-tô, xe máy qua cổng dịch vụ công quốc gia

Dịch vụ công đăng ký ô-tô, xe máy mới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến sẽ được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia vào ngày 15/8.

Trung tâm Tin tức