Đảng Dân chủ Mỹ tìm giải pháp chi tiêu tạm thời

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đang cân nhắc đề xuất một giải pháp chi tiêu tạm thời nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động của chính phủ liên bang đến giữa hoặc cuối tháng 1 năm sau.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV