Đảng Cộng sản Trung Quốc thảo luận nhân sự và cải tổ cơ cấu

Ngày 26/2, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc kỳ họp kéo dài 3 ngày tại Bắc Kinh để thảo luận về nhân sự của chính phủ và kế hoạch sắp xếp lại các cơ quan Đảng và Nhà nước.