Đảng Bảo thủ Anh chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử

Đảng Bảo thủ của đương kim Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc Tổng tuyển cử trước hạn.

Trung tâm Tin tức