Dân số Việt Nam sắp bước vào giai đoạn “rất già”

Theo dự báo của Tổng Cục Dân số, khoảng 20 năm nữa Việt Nam có 20% người từ 60 tuổi lên, bước vào giai đoạn "dân số rất già".

Trung tâm Tin tức