Đàm phán về RCEP đạt đột phá lớn tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3

Cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện đã đạt đột phát lớn trong Hội nghị cấp cao ASEAN+3 gồm 10 nước thành viên.

Trung tâm Tin tức