Đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ được nối lại vào tuần tới

Quan chức cấp cao phía Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục gặp nhau vào tuần tới để trao đổi về chiến tranh thương mại, trong bối cảnh nền kinh tế của cả hai cường quốc đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Trung tâm Tin tức