Đảm bảo trường học an toàn khi học sinh đi học trở lại

Theo khuyến cáo của Bộ y tế, những tỉnh không có dịch, học sinh hoàn toàn có thể đi học trở lại bình thường. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn, phòng tránh lây lan dịch bệnh là rất quan trọng khi các em học sinh đi học trở lại.

Trung tâm Tin tức