Đảm bảo nguồn thịt heo an toàn cho TP.HCM

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi, để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhiễm và để đảm bảo ổn định thị trường, TP.HCM đã xây dựng các kế hoạch nhằm chủ động nguồn cung thịt heo sạch, an toàn để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ lớn.

Trung tâm Tin tức