Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết với mục tiêu hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm