Đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em

Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em cũng đang được các nước trên thế giới đẩy mạnh triển khai với mục tiêu sớm đưa các em quay lại trường học. Thận trọng với các đối tượng dễ bị tổn thương được chính phủ các nước đặt ưu tiên hàng đầu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức