Đảm bảo an toàn cho người dân tại vùng sạt lở An Giang

Lãnh đạo tỉnh An Giang đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú triển khai ngay việc di dời dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi nơi an toàn, bảo vệ tối đa tính mạng, tài sản của người dân.

Trung tâm Tin tức