Đảm bảo an toàn các khu vực cách ly trên địa bàn Hà Nội

Hà Nội đã bố trí thêm các khu cách ly tập trung với quy mô lớn tại một số quận huyện để đáp ứng nhu cầu cách ly đang tăng cao.

Trung tâm Tin tức