Đăk Lăk thiệt hại hơn 1.000ha cây trồng do hạn hán

Tình trạng hán hán kéo dài tại Đăk Lăk đã khiến hàng ngàn diện tích cây trồng bị thiếu nước, gây không ít khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Riêng tại huyện M'Đrăk, đã có hơn 1.000ha cây trồng bị thiệt hai.

Trung tâm Tin tức