Đắk Lắk: Chủ động các biện pháp tiêu thụ sầu riêng

Tại Đắk Lắk, doanh nghiệp và thương lái đã chủ động vào cuộc để thu hái, lưu thông, tiêu thụ sầu riêng không bị đứt gãy, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực do ảnh hưởng của đại dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức