Đại hội thành lập Liên đoàn Esports Thành phố Hồ Chí Minh

Liên đoàn Thể thao điện tử TPHCM chính thức được thành lập sau một thời gian Thể thao điện tử phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam.

HTV Thể Thao