Đại hội Liên đoàn Muay Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III

Nhằm tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong những năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới, Đại hội Liên đoàn Muay Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 3 (2021 – 2026) đã diễn ra tại khách sạn Rex.

HTV Thể Thao