Đại hội đối thoại dân tộc Syria ra tuyên bố 12 điểm

Ngày 31/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các bên tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria đã thông qua tuyên bố gồm 12 điểm, trong đó nêu rõ quan điểm của người dân Syria về tương lai của quốc gia Trung Đông này.

Trung tâm Tin tức