Đại hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM nhiệm kỳ V (2019-2024)

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2019-2024), quy tụ hơn 400 hội viên là doanh nhân, chủ doanh nghiệp trên nhiều ngành nghề.

Trung tâm Tin tức