Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI điều chỉnh một số chỉ tiêu quan trọng

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI bước sang ngày làm việc chính thức thứ ba - Đoàn Chủ tịch điều chỉnh một số chỉ tiêu quan trọng của thành phố và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tâm Tin tức