Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự của Đảng bộ TP.HCM.

Trung tâm Tin tức