Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lớp trị liệu nghe nói cho trẻ khiếm thính

Theo thống của WHO, cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có từ 3-4 trẻ bị giảm thính lực. Con số này đã tăng lên so với thập niên trước và có khả năng tăng lên trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức