Đại học Y dược TP.HCM tri ân những người hiến thi hài

Trường Đại học Y dược TP.HCM vừa tổ chức Lễ Macchabeé - tri ân những người đã hiến thi hài cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu y khoa.

Trung tâm tin tức