Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM xét tuyển bổ sung

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là đơn vị đầu tiên thông báo xét tuyển thẳng thí sinh đạt điểm thi THPT cao nhưng bị trượt trong xét tuyển đợt một. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bắt đầu từ ngày 23/9, đến 17g00 ngày 28/9.

Nguồn: Trung tâm Tin tức