Đại học Ngoại thương cơ sở 2 công bố hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

Nhằm tạo bước đệm quan trọng cho sinh viên rèn luyện kỹ năng và tìm thấy cơ hội khởi nghiệp tương lai, lễ công bố các hoạt động khởi nghiệp và sáng tạo tại cơ sở 2 trường Đại học Ngọa thương TP.HCM.

Trung tâm Tin tức