Đại học Mở TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về kinh doanh lần thứ 3/2019

"Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối" là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc tế về Kinh doanh lần thứ 3/2019 do đại học Mở TP.HCM vừa tổ chức.

Trung tâm Tin tức