Đại diện của Mỹ và phái đoàn Taliban tiếp xúc tại Pakistan

Theo một quan chức cấp cao trong Chính phủ Pakistan, cuộc gặp kéo dài hơn 1 giờ và không liên quan các cuộc đàm phán chính thức, thay vào đó đây là cuộc tiếp xúc nhằm xây dựng lòng tin giữa hai bên.

Trung tâm Tin tức