Đại biểu Quốc hội giám sát thực hiện luật trẻ em trên địa bàn thành phố

Tại các buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc thực hiện Luật trẻ em tại quận 12 và quận 1, TP.HCM, đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực cho công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em.

Trung tâm Tin tức