Đại biểu đề nghị quan tâm đến vấn đề tăng năng suất lao động

Dự kiến hôm nay (20/11), Quốc hội sẽ thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó có nội dung đề xuất tăng giờ làm thêm từ 200 giờ/năm lên 400 giờ/năm vẫn chưa được thống nhất.

Trung tâm Tin tức