Đặc sắc lễ hội văn hóa Đông phương 2019

Tại TP.HCM, hơn 1.000 sinh viên đã tham gia vào "Lễ hội văn hóa Đông phương" năm 2019.

Trung tâm tin tức