Đặc sắc lễ hội cầu ngư tại Đà Nẵng

Ngày 3/3, tức ngày 16 tháng Giêng Âm lịch, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ hội cầu ngư - cầu cho một năm đánh bắt được mùa, gặp bình an trong mỗi chuyến biển.

Trung tâm Tin tức