Đặc quyền của tuổi trẻ là "thử và sai"

Nhận bài học "đắng" từ cú sốc phá sản năm 20 tuổi, chàng sinh viên kinh tế luật mạnh mẽ đứng lên từ nơi mình đã ngã và trở thành một CEO Việt tài năng.

Video Chương trình khác
Các chương trình gameshow, truyền hình thực tế về tình yêu
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
21g - Thứ Sáu - HTV2
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9