Đặc quyền của tuổi trẻ là "thử và sai"

Nhận bài học "đắng" từ cú sốc phá sản năm 20 tuổi, chàng sinh viên kinh tế luật mạnh mẽ đứng lên từ nơi mình đã ngã và trở thành một CEO Việt tài năng.

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9