Đặc quyền của tuổi trẻ là "thử và sai"

Nhận bài học "đắng" từ cú sốc phá sản năm 20 tuổi, chàng sinh viên kinh tế luật mạnh mẽ đứng lên từ nơi mình đã ngã và trở thành một CEO Việt tài năng.

Video Chương trình khác
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
22g45 hàng ngày - HTV9
23g - Chủ Nhật - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7