Đà tăng phát thải CO2 chậm lại trong năm 2019

Vừa qua, một báo cáo được công bố tại Hội nghị Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu cho thấy, đà tăng phát thải CO2 trên toàn cầu đã có dấu hiệu chậm lại trong năm 2019.

Trung tâm Tin tức