Đa số cử tri Thụy Sĩ ủng hộ hôn nhân đồng giới

Các cử tri Thụy Sĩ đã quyết định một cách rõ ràng cho phép các cặp đồng tính kết hôn trong một cuộc trưng cầu dân ý mới đây.

Nguồn: Trung tâm Tin tức