Đà Nẵng thí điểm mã QR Code trên thẻ đi chợ

Từ ngày 24/5, Đà Nẵng sẽ áp dụng thí điểm ứng dụng thẻ đi chợ thông minh có mã QR Code tại bốn chợ lớn là chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa và chợ đầu mối Hòa Cường để tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức