Đà Nẵng điều chế thành công nước diệt khuẩn

Trước tình trạng khan hiếm dung dịch rửa tay sát khuẩn khô do nhu cầu tăng cao trong mùa dịch, các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng đã chủ động pha chế dung dịch để tự cung cấp cho nội bộ và hỗ trợ cho các trường học lân cận.

Trung tâm Tin tức