Đà Nẵng áp dụng biện pháp cao hơn Chỉ thị 16 từ ngày 31/7

Bắt đầu từ 18g hôm nay, thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn các biện pháp phòng chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhằm đảm bảo phong tỏa, giãn cách và cách ly trên toàn địa bàn thành phố.

Nguồn: Trung tâm Tin tức