Đà Lạt với những nỗi lo sau quy hoạch

Đà Lạt trước thông tin sẽ được quy hoạch trong thời gian tới, nhiều người đã không ít lo lắng về những giá trị lịch sử sẽ bị mất đi trong quá trình chỉnh trang.

Trung tâm Tin tức