Đa dạng hoạt động giữ gìn nghệ thuật truyền thống của dân tộc

Khi làm việc tại nhà tăng lên, các loại hình giải trí trực tuyến cũng phát triển. Để gìn giữ phát triển văn hóa nghệ thuật truyền thống, nhiều đạo diễn, biên đạo đã sáng tạo, thực hiện nhiều loại hình đa dạng tạo thêm nhiều kênh tiếp cận cho giới trẻ.

Trung tâm Tin tức