Đỡ đầu 1.200 trẻ mồ côi vì COVID-19 đến năm 18 tuổi

Chương trình "Vòng tay yêu thương" nhằm chăm lo cho trẻ sơ sinh trẻ mồ côi do dịch COVID-19 vừa được ra mắt, hỗ trợ 1.200 em đến năm 18 tuổi qua nhiều hình thức.

Nguồn: Trung tâm Tin tức