Cuối tháng 10/2018 sẽ có đề xuất về khí thải xe máy

Dự kiến đến 30/10/2018, sẽ có đề xuất giới hạn khí thải đối với xe máy. Đây là nội dung trong dự án nghiên cứu kiểm soát khí thải của xe máy đang lưu hành do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam phối hợp với Viện KH&CN Giao thông vận tải thực hiện.

Trung tâm Tin tức