Cuộc thi viết ca khúc bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Đội tham dự của Australia đã chiến thắng cuộc thi viết ca khúc bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI Song Contest) vừa diễn ra với 13 đội từ tám nước tham gia.

Trung tâm Tin tức