Cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực công viên 23/9

Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đã tổ chức thành công và công bố kết quả cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực công viên 23/9.

Trung tâm Tin tức