Khởi nghiệp sáng tạo

Cuộc thi "Người Nhân văn khởi nghiệp"

Nhiều bạn trẻ thường có suy nghĩ khởi nghiệp phải gắn liền với các khối ngành kinh tế, vậy sinh viên thuộc nhóm ngành xã hội, nhân văn sẽ khởi nghiệp như thế nào và muốn khởi nghiệp thì cần những yếu tố gì?

Xem thêm
Chiếc xe xanh